Katago Construction

Katago Construction

Preduzeće Katago Construction je osnovano 2002. godine sa sedištem u Rumi, ulica Vuka Karadžića 42. Preduzeće broji oko 20 zaposlenih u zavisnosti od obima posla i spada u grupu malih preduzeća.

Održavanje, rekonstrukcija i izgradnja puteva bili su delatnost na samom početku, a sada, posle 10 godina postojanja - svaki objekat niskogradnje je izazov na koji možemo uspešno odgovoriti.

Posedujemo i asfaltnu bazu kapaciteta 100 tona/h, kao i odgovarajuću mehanizaciju za kvalitetno izvođenje tih radova. Sedište firme je u Rumi, a asfaltna baza se nalazi na državnom putu drugog reda R-103, na km 53+116, na deonici Sremska Mitrovica – Ruma.

Kao savremena kompanija usmereni smo ka daljem unapređenju proizvodnje i opremanju novom građevinskom opremom. Od osnivanja Katago Construction teži ka profesionalnosti i stručnosti, ka tome da, bez obzira na veliku konkurenciju i tešku ekonomsku situaciju, uvek uspešno izvršava poverene poslove.


Proizvodnja asfalta Izgradnja, rekonstrukcija i odrzavanje puteva