Proizvodnja asfalta - Asfaltna baza

Proizvodnja asfalta, transport i ugradnja asfalta, Asfaltna baza

Asfaltna baza je sklop tehničke opreme za pripremu sirovinskog materijala i proizvodnju vrućih asfaltbetonskih mešavina. Asfalt se proizvodi mešanjem mineralnih sastojaka i vezivnih sredstava, kojim se dobija proizvod odgovarajućeg kvaliteta. Pravilnom kombinacijom sastojaka stvara se vrsta asfalta prema nameni površine koja se asfaltira.

Firma Katago Construction poseduje asfaltnu bazu tipa Teltomat V/3 100T, kapaciteta 100t/h. Prevoz i ugradnja asfalta se izvode savremenim mašinama i sredstvima. Firma poseduje svu potrebnu opremu i mehanizaciju za proizvodnju i prevoz asfalta


Niskogradnja - Izgradnja, rekonstrukcija i odrzavanje puteva

Niskogradnja - Izgradnja, rekonstrukcija i odrzavanje puteva

Stručni kadar i adekvatna opremljenost omogućavaju široko angažovanje firme Katago Construction različitim poslovima iz oblasti niskogradnje. Osnovna delatnost firme je izgradnja, rekonstrukcija i održavanje puteva, ulica i pratećih objekata. Sve ove aktivnosti moguće su zahvaljujući opremljenoj mehanizaciji sa podrškom dobro opremljene radionice.